Misiunea școliisc grozesti 001

Școala Gimnazială Grozesti promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal. În centrul activității rămâne copilul, cu capacităţile, înclinaţiile şi nevoile lui, căutând să i le dezvolte în aşa fel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în puterile lui de a răzbate în viaţă prin ceea ce este.

Citește mai departe

Viziunea școliisc grozesti 001

Educația primită în școala noastră oferă tinerilor posibilitatea de a se integra în mod inteligent și eficient într-o lume în continuă schimbare!

Şcoala Gimnazială Grozești este o şcoală a secolului XXI, care urmăreşte dezvoltarea capacităţii de gândire creativă şi eficienţă a elevilor săi.

Avem la bază conceptul :

„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!“ (Seneca)

Acest deziderat se va realiza prin:

  • construirea şi promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare si autonomie institutionala;

Citește mai departe