Școala Gimnazială Grozești a luat ființă la 1 septembrie 1972 prin construirea unui local de școală în centrul comunei. În subordine se afla Gradinița cu program normal Grozești, Școala cu clasele I-IV Colțu Cornii si Gradinița cu program normal Colțu Cornii. In 2005 a fost construită o noua cladire pentru Școala cu clasele I-IV Colțu Cornii, printr-un proiect cu Banca Mondială, care s-a desființat din cauza efectivelor mici de elevi.

În perioada 2004-2009 , în cadrul Școlii Gimnaziale Grozești a funcționat SAM, profilul lenjer croitor. În 2008 a fost demolată cladirea Gradiniței Grozești, noua structură rămânând la stadiul de fundație, activitațile grupelor desfăsurându-se în localul Școlii Grozești.

Astăzi funcționează Școala Gimnazială Grozești cu 9 clase si Gradinița cu program normal Grozești – 2 grupe.La Școala Gimnazială Grozești sunt înscriși toți copiii de vârstă școlară de pe raza întregii comune.

Școala Gimnazială Grozești este un local aspectos. Clădirea este structurată pe parter şi etaj cu 2 intrări.

Școala a dispus şi dispune de mobilierul necesar desfăşurării procesului didactic, de truse pentru diferite discipline (fizică, chimie, biologie, matematică), planșe, hărți, aparatură audio - vizuală, copiator, computere cu soft-uri educaţionale AEL utilizate în predarea mai multor discipline. De asemenea, școala are o bibliotecă cu peste 3600 de volume, mult solicitate de către elevi şi cadre didactice.