Educația primită în școala noastră oferă tinerilor posibilitatea de a se integra în mod inteligent și eficient într-o lume în continuă schimbare!sc grozesti 002

Şcoala Gimnazială Grozești este o şcoală a secolului XXI, care urmăreşte dezvoltarea capacităţii de gândire creativă şi eficienţă a elevilor săi.

Avem la bază conceptul :

„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!“ (Seneca)

Acest deziderat se va realiza prin:

  • construirea şi promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare si autonomie institutionala;
  • reconsiderarea managementului la nivelul scolii din perspectiva egalizarii sanselor precum si imbunatatirea calitatii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor si indeplinirea lor;
  • asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator, navigare pe Internet; crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti elevii.
  • Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
  • Încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
  • Prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;
  • Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.