NR. CRT.

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

GRADUL DIDACTIC

1. 

PETRESCU IULIANA - MONICA

Educatoare

Definitivat

2. 

ASANDEI NICOLETA

Educatoare

I

3. 

LUPU ANICA

Invățător

Definitivat

4. 

ZOTA MIHAI

Invățător

Definitivat

5. 

PASCARU ADINA

Profesor pentru invățământul primar

Definitivat

6. 

NECULAI GABRIELA

Profesor pentru invățământul primar

Definitivat

7. 

MIHALACHE MARIA

Profesor limba română

II

8. 

IANOȘ CECILIA

Profesor limba română

II

9. 

DORNIANU ADRIANA

Profesor limba engleză

Definitivat

10. 

RUSU IONEL CIPRIAN

Profesor matematică- fizică

II

11. 

STOIAN PETRONELA GABRIELA

Profesor chimie - fizică

Debutant

12. 

SLADARU DIANA MIHAELA

Profesor biologie

Definitivat

13. 

MIHALACHE ȘTEFAN

Profesor istorie- geografie

I

14. 

DIMA MARIANA

Profesor religie

Definitivat

15. 

MARCU BENONE

Profesor educație fizică

Debutant